Mobilya endüstrisinde çok sayıda firma ve çok farklı ürünler bulunmakta, bu ürünler diğer sektörlerdeki ürünlere göre daha büyük bir hızla geliştirilmekte, pazarlanmakta ve satılmaktadır. Türk mobilya endüstrisini giderek daha fazla etkilemeye başlayan küreselleşme ise, pazardaki rakip firma ve ürün sayısını daha da arttırarak, rekabeti büsbütün körüklemektedir. Artan rekabet koşullarında ürün kalite ve fiyatı giderek standartlaşırken, herkesin mal satmaya çalıştığı kalabalık bir pazarda işler, dayanıklılık, ergonomi ve estetik gibi asıl ürün niteliklerinin olduğu kadar fiyat ve kalite gibi niteliklerinde büyük oranda…